Dette dokumentet består av følgende informasjon:

Ved å registrere en bruker i Trimpoeng bekrefter du å ha lest og akseptert dette dokumentet i sin helhet.

Betingelser for bruk av Trimpoeng

 • All deltakelse og aktivitet utføres på eget ansvar.
 • Trimpoeng og konkurranser som er tilgjengelig gjennom appen er ikke støttet av Apple og har ingen kobling til Apple på noen måte.


Personvernerklæring

Ved å benytte Trimpoeng bekrefter du å ha satt deg inn i og akseptert vår personvernerklæring. Den består av følgende seksjoner:

 1. Hvilke opplysninger samles inn
 2. Hva brukes opplysningene til og hvem har tilgang til dem
 3. Generelt om bruk av personopplysninger

1. Hvilke opplysninger samles inn

Ved registrering i Trimpoeng-appen eller på konkurransens nettside samles følgende informasjon inn:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Mobilnummer (valgfritt på nettsidene)
 • Fødselsår
 • Kjønn
 • Bilde (valgfritt)

Disse opplysningene lagres sikkert på serveren til Trimpoeng, og blir ikke uten videre tilgjengelig for noen andre.

Ved påmelding til en konkurranse vil dine opplysninger bli knyttet opp til deltakelsen. Arrangøren av konkurransen vil da også få tilgang til dine personopplysninger.

Ved innsjekking (i app og på nettside) samles følgende opplysninger inn og knyttes opp mot din bruker:

 • Hvilket turmål du sjekket inn på
 • Tidspunktet for innsjekking

I tillegg samles følgende opplysninger inn når du sjekker inn fra appen:

 • Den faktiske posisjonen din i øyeblikket du sjekker inn
 • Hvilken versjon av appen du bruker
 • Hvilket operativsystem telefonen din har (iOS eller Android)
 • En unik identifikator for din telefon

2. Hva brukes opplysningene til og hvem har tilgang til dem

Trimpoeng har tilgang til alle opplysninger som samles inn. I tillegg vil arrangører av konkurranser du deltar i ha tilgang til enkelte opplysninger. Her følger en gjennomgang av hva opplysningene brukes til og hvem som har tilgang.

Navn

Vi samler inn ditt navn for å kunne vise dette til arrangør og andre deltakere i konkurransen. De fleste konkurranser er åpne konkurranser, noe som medfører at navnet ditt vanligvis vil være synlig for alle som besøker konkurransesiden.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Offentlig

E-postadresse

Vi samler inn din e-postadresse for å kunne kommunisere med deg, for eksempel for å kunne sende deg nytt passord og annen viktig informasjon.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Trimpoeng
 • Arrangør

Du kan i appen gi samtykke til å motta informasjon per e-post og/eller SMS fra både hver enkelt arrangør og fra Trimpoeng. Dette gjelder kun informasjon som ikke er nødvendig for å levere tjenesten. Vær oppmerksom på at du vil kunne motta tjenestekritisk informasjon uavhengig av om du har gitt oss eller arrangøren samtykke.

Mobilnummer

Vi samler inn ditt mobilnummer for å kunne kommunisere med deg, for eksempel for å kunne sende deg nytt passord og annen viktig informasjon. I tillegg benyttes mobilnummeret vanligvis som ditt brukernavn.

Valgfritt: Nei, men for dem som ikke har mobil kan e-post benyttes.

Tilgang:

 • Trimpoeng
 • Arrangør

Fødselsår og kjønn

Fødselsår og kjønn benyttes utelukkende for å kunne gruppere deltakere i forskjellige klasser.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Trimpoeng
 • Arrangør

Bilde

Dersom du velger å laste opp et profilbilde, noe som er valgfritt, så vil dette kunne benyttes alle steder hvor ditt navn er synlig.

Valgfritt: Ja

Tilgang:

 • Offentlig

Turmål og tidspunkt

Ved innsjekk registrerer vi hvilket turmål du sjekket inn på. Dette for å kunne gi deg riktig antall poeng. Tidspunktet benyttes for å lage anonym statistikk og for å håndheve reglene som gjelder for konkurransen.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Trimpoeng
 • Arrangør

Versjon av appen

Benyttes for å generere anonym statistikk.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Trimpoeng

Operativsystem

Benyttes for å generere anonym statistikk og i noen tilfeller for å kunne presentere riktig informasjon til deg i appen.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Trimpoeng

Faktisk posisjon

Benyttes for å kontrollere at posisjonen din stemmer overens med hvor turmålet er. Brukes også for å generere anonym statistikk over hvor innsjekk foretas i forhold til turmålet.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Trimpoeng

Unik identifikator

Benyttes for å utelukke juks og for å generere anonym statistikk.

Valgfritt: Nei

Tilgang:

 • Trimpoeng

3. Generelt om bruk av personopplysninger

Trimpoeng er et produkt utviklet og levert av iBooking AS. iBooking AS vil aldri videreselge personopplysninger eller benytte disse på annen måte enn det som er spesifisert i dette dokumentet.

LØSNINGER FOR TRENINGSSENTERE

Vi leverer komplette løsninger for treningssentere i hele landet

Kontakt Produkter