Opprettelse av spesialtilbud i nettinnmeldingen

Tilbudene settes opp i Exceline. Her legges inn tittel, pris for oppstart og pr. måned, samt en rekke andre innstillinger. Dette heter kontraktsmaler i Exceline og du finner dem ved å gå via hovedmenyen -> Avdeling -> Kontraktsmaler. Her kan du opprette nye og endre eksisterende.

Det kan være lurt å merke seg følgende:

Tilbudet må være salgbart -- altså ha en gyldig salgsperiode og at "Vis på nett" er huket av.

På nett vil første avdraget komme opp som pris pr. måned, da det er dette medlemmet skal betale for å melde seg inn. Hvis senteret har lagt inn avvikende pris pr. måned (gratis første måned, eller lignende), må det legges inn et ekstra kulepunkt hos iBooking. Her kan det opplyses om ordinær pris etter kampanjeperioden er avsluttet. Denne teksten kommer opp i salgsprosessen og sendes også på e-post til kunden etter endt innmelding. Det kan også være lurt å opplyse om eventuell bindingstid i de ekstra kulepunktene.

Kunden betaler enten med kort eller Vipps på nett hvis dere har betalingsavtale med oss, eller som SMS-faktura.

Hvis du trenger ytterligere hjelp med oppsettet i Exceline kan du ta kontakt med Exceline.

Tilbudet kommer ikke opp?

For å få tilbudet opp på adminsiden for å gjøre endringer på kulepunkter og lignende, må en kjøre en synkronisering. Dette skjer normalt hvert kvarter, men hvis en sitter og jobber med tilbudene kan en gjøre dette manuelt. Klikk på Vedlikehold -> Synkronisering -> Tilbud på adminsiden i iBooking for å kjøre en synkronisering.

Hvis medlemmene dine ikke ser tilbudet, kan følgende være galt:

 • Tilbudet er ikke huket av 'Vis på nett' i Exceline.
 • Tilbudet er ikke aktivert i iBooking -- se over.
 • Dagens dato er ikke i tilbudets salgsperiode.
 • Tilbudet vises bare ved direktelink eller gyldig avtalekode -- se tilbudets innstillinger i iBooking.
 • Tilbudet har kr. 0,- som pris pr. måned. Vi har en sikkerhetsmekanisme for slike tilbud -- kontakt oss.

Aktivere tilbudet i iBooking

For å aktivere tilbudet må du gå til adminsiden -> Nettinnmelding -> Tilbud. Her legger du merke til om det står at alle tilbud vises på nett, eller bare utvalgte. Om alle vises på nett er det ikke behov for å aktivere tilbudet. Hvis det derimot står at bare utvalgte tilbud vises, må du klikke i tekstfeltet og velge tilbudet fra listen.

Ekstra kulepunkter

Det kan være veldig lurt å legge inn ekstra kulepunkter for et tilbud hvis det er en kampanje med spesielle vilkår. Det kan dessuten være lurt å opplyse om bindingstid da dette ikke bør overraske kunden.

For å legge inn ekstra kulepunkter går du til senterets adminside. Den nye adminsiden er kjent som iBooking Admin eller Admin Beta, litt avhengig av hvor du logger deg inn. Klikk deg inn på Nettinnmelding -> Tilbud og skriv inn dine kulepunkter, ett per linje. Avslutt ved å trykke på lagre-knappen helt nederst.

Merk at det alltid vil komme opp informasjon om oppstartsgebyr som første kulepunkt og du trenger derfor ikke legge inn dette.

Gratis første måned, og lignende typer tilbud

Sørg først og fremst for å legge inn ekstra kulepunkter som sier noe om ordinær pris etter kampanjeperioden er avsluttet. Deretter kan du gå til tilbudet på adminsiden (Nettinnmelding -> Tilbud) og skrive i feltet pristekst "første mnd.".

Oppsett i Exceline

For å sette opp et nytt tilbud/kontraktsmal, må en først gå inn fra hovedmenyen -> Avdeling -> Kontraktsmaler.

Her kan en opprette en ny kontraktsmal. Gjør følgende endringer:

 • Gi tilbudet et beskrivende navn. Kundene vil se dette.
 • Velg en start- og sluttdato for salget.
 • Sørg for at du velger aktiviteten "trening".
 • Velg en passende kategori for tilbudet

Neste steg er å velge hva det koster i månedlige avdrag. Her skriver du først prisen for den første måneden og velger at dette gjelder fra og med måned nummer 1.

Trykk på kopi-knappen for å kopiere linjen. Fyll ut prisen for de resterende månedene og velg fra den andre måneden og helt til måned 12.

Avslutningsvis kan en sette opp noen siste innstillinger, slik som:

 • Legge inn at tilbudet varer i 12 måneder. Dette er viktig for å få korrekt sluttdato på kontrakten.
 • Bestemme hvilken kontrakt som det skal fornyes automatisk til ved kontraktens utløp. Husk å ha huket av for "forny automatisk" i første bildet med generelle innstillinger.
 • Kreve bindingstid. Husk å opplyse om dette i de ekstra kulepunktene som settes opp i iBooking.

Fortsatt noe som er uklart?

Kontakt iBooking Kontakt Exceline

LØSNINGER FOR TRENINGSSENTERE

Vi leverer komplette løsninger for treningssentere i hele landet

Kontakt Produkter